fbpx

Divinya

Center för evoloutionär medvetenhet

Välkommen till Divinya – en naturlig fristad för innovativt lärande, öppet för personer som önskar att utforska deras sanna potential i livet.

Divinya är en mötesplats för visionärer med viljan att uppnå en ny ekologisk paradigm och erbjuder utbildning, festivaler och seminarier inom ekologi, meditation och personlig utveckling. Divinya förser en kontemplativ “living and learning” atmosfär och inbjuder till att återupptäcka livet på jorden.

Divinyas program är anpassade till barn och vuxna och inspirerar till en hälsosam, meditativ och harmonisk livsstil. Divinya är drivet av ett aktivt “living and learning” yoga community. Välkommen att bli en del av drömmen.

Read more: www.divinya.org

“Låt oss forma den nya paradigmen med våra högsta drömmar, låt oss skapa en värld där kärlek, omtanke och att dela är essensen i varje tanke, varje ord och varje akt. Upplev livet med ett gränslöst flow, med medkänsla för alla levande varelser, inklusive dig själv.”

Besöka Divinya

Divinya välkomnar besökande både för kortare perioder och längre vistelser. The Divine Pilgrim är en levande, lärande och
helande upplevelse där du får möta likasinnade och bli en del av en grupp människor som lever spirituellt och drivs av att med
Divinya manifestera ett ekologiskt och hållbart community liv.

Divinya är en helig plats för pilgrimer tillåter utforskande av ett levnadssätt tillsammans med ren natur – en plats för healing,
transformation och uppvaknande. Det är en plats för att lära sig kunskap och få erfarenhet som har nytta genom hela livet
(yoga, naturlig healing, chanting, permakultur, hållbar arkitektur, konst) och att utforska ett liv i harmoni med en själv, andra och
naturen.

Denna fristad tillåter tid för en själv att inse sin egen passion och mening med livet, att vårda ens kropp, sinne och själ. Här kan
du finna värdefull och helig tid i närvaron av Guruji och hans spirituella sangha och harmoniska sätt att leva i samklang med
uppväckandet av medvetenheten.

Andra program på Divinya